Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

14-3-3 proteiny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Vytvoření a charakterizace transgenních linií drozofil manifestující neurodegenerativní onemocnění spinocerebelární ataxi typu 1 (SCA1)
 (Veronika JIČÍNSKÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ucofab// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Theses on a related topic

Exprese 14-3-3 izoforem v zdravých a chorobou postižených tkáních
 (Norbert Gašparik)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s51hd/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Exprese glukózových transportérů GLUT1 a GLUT4 v průběhu kardiomyogeneze in vitro
 (Martin Kizovský)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fh4zz/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Využití bioluminiscenčních, histologických a imunohistochemických technik při studiu lokalizace produktů genové exprese v tkáních hmyzu
 (Lucie PAUCHOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//clbkct// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Theses on a related topic

Studium exprese genů v živočišných tkáních metodou real-time PCR
 (Šárka Valentová)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mjjumg// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Theses on a related topic

Analýza exprese a funkce microRNA v patogenezi lymfomů a leukémií
 (Kateřina Musilová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wg1i7/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Analýza exprese nestinu v duktálním adenokarcinomu pankreatu
 (Jiří Lenz)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d8gdq/ | Patologie (čtyřleté) / Patologie | Theses on a related topic

Exprese a praktický význam antiapoptotického proteinu Survivinu v embryonálních tkáních a tkáních dospělého člověka
 (Anna CRHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ki89ku// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Exprese 14-3-3 izoforem v zdravých a chorobou postižených tkáních
 (Norbert Gašparik)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s51hd/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Struktura a funkce monomerních mutantů proteinu 14-3-3zeta
 (Tomáš Brom)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uqd26/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)