Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tyrosin hydroxylása

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Vazební schéma fosforylované tyrosin hydroxylasy se 14-3-3 proteinem
 (Erik Župa)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xitya/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Studium cisplatinového derivátu pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR), Ramanovou spektroskopii a teoretickými přístupy
 (Magdaléna Krejčíková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5bne/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Vazební schéma fosforylované tyrosin hydroxylasy se 14-3-3 proteinem
 (Erik Župa)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xitya/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Studium molekulárních struktur metodami moderní elektronové mikroskopie
 (Matyáš Pinkas)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uppna/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Vazební schéma fosforylované tyrosin hydroxylasy se 14-3-3 proteinem
 (Erik Župa)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xitya/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Nové trendy v metodách strukturní analýzy enzymů
 (Sabina Fronková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibqu8/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Strukturní organizace domén lidské tyrosin hydroxylasy a její změny po vytvoření komplexu s 14-3-3 proteinem
 (Hana Nedozrálová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a5r9d/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Vazební schéma fosforylované tyrosin hydroxylasy se 14-3-3 proteinem
 (Erik Župa)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xitya/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Strukturní charakterizace fosforylované tyrozin hydroxylázy v komplexu se 14-3-3 proteinem
 (Katarína Monková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gmkfs/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Vazební schéma fosforylované tyrosin hydroxylasy se 14-3-3 proteinem
 (Erik Župa)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xitya/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)