Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Optické metody měření

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Interferometrie s řízenou změnou fáze pro měření vlastností planparalelních optických elementů
 (Ondřej Matoušek)

2018, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ojlahq// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

Interferometr s aktivními optickými prvky
 (Erik MIKESKA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//27emm8// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Interferometrie s řízenou změnou fáze pro měření vlastností planparalelních optických elementů
 (Ondřej Matoušek)

2018, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ojlahq// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

Interferometrie s řízenou změnou fáze pro měření vlastností planparalelních optických elementů
 (Ondřej Matoušek)

2018, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ojlahq// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

Optické metody meření deformace nebo posunutí
 (Petr Písařík)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//fai68j// | Strojírenství / | Theses on a related topic

Moderní fyzikální metody měření při optické spektroskopii
 (Jan Bok)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sn1lp/ | Fyzika / Fyzika pro víceoborové studium | Theses on a related topic

Optimalizace digitální holografické metody pro měření tvarů optických ploch
 (František Kaván)

2017, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//3sj4mc// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Metody měření zkreslení obrazu
 (Lucie NÁDVORNÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//91l331// | Fyzika / Digitální a přístrojová optika | Theses on a related topic

Optické metody pro studium filtračních procesů na nanovlákenných filtrech
 (Petr Bílek)

2015, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//smghks// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

Hybridní metody pro měření zbytkových napětí
 (Luboš Pečenka)

2018, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137513 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)