Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vnímaný, rodičovský, konflikt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Souvislost mezi vnímaným rodičovským konfliktem, zmatením rolí a subjektivními zdravotními stesky v období adolescence
 (Veronika Pilátová)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i5kfq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Prediktory subjektivních zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím v pubescenci
 (Iva Řezáčová)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f53qm/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie | Theses on a related topic

Souvislost mezi vnímaným rodičovským konfliktem, zmatením rolí a subjektivními zdravotními stesky v období adolescence
 (Veronika Pilátová)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i5kfq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Prediktory subjektivních zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím v pubescenci
 (Iva Řezáčová)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f53qm/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie | Theses on a related topic

Kvalita života a subjektivní charakteristiky zdraví
 (Jitka Nepožitková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k64yz/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Defenzivní pesimismus ve vztahu k subjektivnímu zdraví a zdraví podporujícímu chování
 (Eva Králíková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p6zo5/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Souvislost mezi vnímaným rodičovským konfliktem, zmatením rolí a subjektivními zdravotními stesky v období adolescence
 (Veronika Pilátová)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i5kfq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Souvislost mezi vnímaným rodičovským konfliktem, zmatením rolí a subjektivními zdravotními stesky v období adolescence
 (Veronika Pilátová)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i5kfq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Zmatení rolí z pohledu adolescentů
 (Lenka Pivodová)

2020, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p382d/ | Psychologie / Vývojová psychologie | Theses on a related topic

Souvislost mezi vnímaným rodičovským konfliktem, zmatením rolí a subjektivními zdravotními stesky v období adolescence
 (Veronika Pilátová)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i5kfq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)