Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

emerging adolthood

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Souvislosti odchodu z domova a prediktory načasování odchodu jako součást osamostatňování se v období vynořující se dospělosti
 (Lucie Lomičová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ga8ju/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Zralé odpuštění jako potenciální strategie vyrovnávání se s rodičovskou křivdou v období vynořující se dospělosti
 (Dalimil STANĚK)

2021, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h0nwit// | Psychologie / Klinická psychologie | Theses on a related topic

Impostor fenomén v souvislosti s výchovnými styly v období vynořující se dospělosti
 (Johanka Laudová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t5k6l/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sebediskrepance a její vliv na psychosomatické stesky v období vynořující se dospělosti
 (Darja Kočárová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ma1o3/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Souvislost mezi citovou vazbou k rodičům a postoji k rodičovství v období vynořující se dospělosti
 (Iva Kramolišová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slpof/ | Sociální politika a sociální práce / Psychologie | Theses on a related topic

Sebepojetí u jedinců trpících koktavostí ve vynořující se dospělosti
 (Eva Libánská)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztg06/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sociální úzkostnost, online sebe-otvírání a vliv percepce kontrolovatelnosti online komunikace u uživatelů Facebooku v období vynořující se dospělosti
 (Zuzana Očadlíková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4lud/ | Psychologie / Sociologie Psychologie | Theses on a related topic

Vynořující se dospělost v ČR a závislost jejího výskytu na socioekonomickém pozadí jedince
 (Lukáš Michele)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d87fy/ | Sociologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)