Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Konzumace alkoholu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Závislost na alkoholu a ošetřovatelská péče.
 (Gabriela ČINČUROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9f4kf2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o pacienta pod vlivem alkoholu
 (Zuzana TOMAŠÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mvi2rb// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče u pacientů závislých na alkoholu na standardních odděleních
 (Pavla Frajtová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//26l1uh// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Odlišnosti ošetřovatelské péče při využití rozdílných metod léčby závislostí na alkoholu
 (Adriana ZÁBRANOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6q8yyt// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče u pacientů hospitalizovaných v psychiatrické léčebně na protialkoholním oddělení
 (Radmila HOFBAUEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//31scx0// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Praví chlapi pijí? Maskulinita a konzumace alkoholu.
 (Dominika Přikrylová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/myeat/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Místní regulace konzumace alkoholu
 (Jan Náplava)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ju6yx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sociální vazby jako prediktory konzumace alkoholu v mladé dospělosti
 (Petra Urbánková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpghm/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Analýza konzumace alkoholu ve vybrané skupině žáků na střední škole
 (Zuzana Koudelková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u9ycb/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Vybrané sociální aspekty konzumace alkoholu u adolescentů
 (Krystyna Sikorová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rokg0/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)