Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

alkohol

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Manuál pro tvorbu právně nezávadné reklamy na alkoholické nápoje a tabákové výrobky
 (Darja Balcárková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j1ark/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Theses on a related topic

Vliv reklamy na alkoholické produkty u žáků 2. stupně ZŠ
 (Jaroslav Pazdera)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z1uzu/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy | Theses on a related topic

Etické aspekty reklamy na alkoholické nápoje
 (Martin Glombíček)

2017, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3k4ee7// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Eye-trackingová analýza varovných textů v reklamách na alkoholické nápoje
 (Michaela Hrušková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79640 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Akcízy uvalené na alkoholické nápoje a tabákové výrobky v Evropské unii v kontextu veřejné ochrany zdraví
 (Tereza Powadová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113253 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Dovolená omezení volného pohybu zboží na vnitřním trhu EU se zaměřením na alkoholické nápoje
 (Mojmír Machovský)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135776 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Etické aspekty reklamy na alkoholické nápoje z pohledu školních dětí
 (Zuzana Beranová)

2021, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//936of8// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Alkohol ve světě - historie a současnost
 (Tomáš Kunc)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12786/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic