Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

frazeologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Frazeologie v srbském mediálním diskurzu (se zaměřením na audiovizuální média)
 (Denisa Šušlíková)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/snpnp/ | Filologie / Sdružená jihoslovanská studia | Theses on a related topic

Frazeologie v románu Anteho Tomiće Što je muškarac bez brkova a v jeho českém překladu
 (Veronika Bělecká)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e10ly/ | Filologie / Chorvatský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Genderové aspekty v jazyce (na příkladech běloruské, polské a české frazeologie)
 (Katerina Kedron)

2011, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fltrn/ | Filologie / Teorie areálových studií | Theses on a related topic

Chorvatská sportovní frazeologie vně sportovního kontextu
 (Linda Tesařová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e9bqh/ | Filologie / Chorvatský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Frazeologie spojená s vnějším vzhledem a chováním člověka v srbštině a češtině
 (Sandra Mészárosová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/azlxt/ | Filologie / Filologicko-areálová studia | Theses on a related topic

Frazeologie ve výuce mateřštiny na 1. stupni ZŠ
 (Věra ERLEBACHOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//z7a3uq// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk | Theses on a related topic

Inovativní metody vyučování frazeologie na druhém stupni ZŠ
 (Martina VEDRALOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wu5k3e// | Učitelství pro základní školy / ČJn-AJn | Theses on a related topic

Frazeologie v lidových pohádkách Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové
 (Martina MÁDLÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gm7w63// | Specializace v pedagogice / ČJu-AJu | Theses on a related topic

Neologismy v současných tištěných médiích: lexikon, frazeologie, syntax
 (Hana Solarová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//11nszb// | Specializace v pedagogice / anglický jazyk - český jazyk | Theses on a related topic

Neologismy v současných tištěných médiích: lexikon, frazeologie, syntax
 (Hana Solarová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//11nszb// | Specializace v pedagogice / anglický jazyk - český jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)