Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

heat transfer

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Heat transfer in horizontally oriented air enclosure
 (Gowtham Ananthasayanan)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//p2ar5f// | Mechanical Engineering / Machines and Equipment Design | Theses on a related topic

Heat transfer in technological processes
 (Shkurte Kastrati)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//qb41f4// | Mechanical Engineering / Machines and Equipment Design | Theses on a related topic

Dynamics of Heat Transfer During Cooling of Overheated Surfaces
 (Jan Štěpánek)

2019, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//c7sk80// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller
 (Gokul Sai Namburi)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//bwjeuq// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Heat transfer in wood and wood-based materials
 (Eva Troppová)

2015, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pe56it// | Dřevařské inženýrství / Technologie zpracování dřeva | Theses on a related topic

Projekt transformace účetních výkazů společnosti Heat Transfer Systems s.r.o. na účetní výkazy podle IAS/IFRS
 (Lucie HRADILOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//76riun// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Projekt řízení devizových rizik ve firmě Heat Transfer Systems s. r. o.
 (Lucie ČERVENKOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0pcpj4// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Vnitropodnikové směrnice ve firmě Heat Transfer Systems, s.r.o.
 (Lucie HRADILOVÁ)

2005, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//emq7c9// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Ověření možnosti využití programu COMSOLMultiphysics jako prostředí pro simulace tepelného chování systémů s akumulací
 (Vladimír GERLICH)

2012, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hzoquo// | Inženýrská informatika / | Theses on a related topic

Webová aplikace pro analýzu nestacionárního vedení tepla
 (Hana Navrátilová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/abr2s/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)