Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prenos tepla

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Přenos tepla radiací při požární ochraně staveb
 (Lukáš Havelka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118694 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Vliv barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu na přenos tepla radiací
 (Eliška Maixnerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118752 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Simulace vedení tepla pomocí programu COMSOL Multiphysics
 (David DOLEŽAL)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z8v3rr// | Specializace v pedagogice / Fu-TchVu | Theses on a related topic

Prostorové šíření tepla v kovech
 (Pavel BUŠEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yc1mt5// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Simulace proudění vzduchu a přenosu tepla v dvojité fasádě
 (Zuzana Trojáková)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//if0ju4// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Analýza možností akumulace tepla v horninovém masivu a jeho následné využití.
 (Adam Pytlik)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116540 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Termodynamické procesy při akumulaci tepla ve vodních zásobnících
 (Petr Švarc)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//b01qvw// | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Konstrukce rekuperačního výměníku tepla pro zefektivnění kondenzace paro-plynové směsi
 (Adrian Stec)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136824 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Experimentální ověření vlivu vlhkosti na přenos tepla materiálem zásahového oděvu hasiče
 (Lukáš Jarecký)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94345 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Transport tepla v atmosféře
 (Jakub FLÁM)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q0l55w// | Fyzika / Obecná fyzika a matematická fyzika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)