Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rsl lectin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Studium biologické odpovědi rostlin tabáku na RSL lektin
 (Daniela Drabyčová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ua6ki/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Cíleně-náhodná mutageneze lektinu RSL
 (Diana Bartáková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/la2t2/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Mutageneze lektinu RSL z fytopatogenu Ralstonia solanacearum
 (Ivona Nečasová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suzxp/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Strukturně-funkční studium lektinů z rodiny Aleuria aurantia
 (Filip Melicher)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbl8p/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium přenosu energie v proteinech metodami molekulového modelování
 (Leona Šerá)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ae6pk/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Proteinová krystalografie a studium interakce protein/ligand za pomoci NMR technik
 (David Buchta)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1cyy/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Počítačové modelování interakcí lektinů a sacharidů
 (Jan Ryška)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pwd02/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Exploring Protein-Carbohydrate Interactions Using Tools of Molecular Modeling
 (Sushil Kumar Mishra)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f6o1d/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Structure-functional studies of lectins from pathogenic organisms
 (Josef Houser)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sribz/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Structure - function studies of lectins from opportunistic bacteria
 (Ondřej Šulák)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3rxt/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic