Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cloudová služba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Automatizace testování software
 (Radek Liška)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lvo3at// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Automatizace testování softwaru na různých verzích platformy Apache Spark
 (Karolína Radovská)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//523qsy// | Informatika / | Theses on a related topic

Automatizace testování platebních terminálů s využitím elekro-mechanických prostředků
 (Jan Papež)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80165 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Automatizace testování softwaru nástrojem Selenium
 (Vojtěch Votlučka)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45895 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Automatizace testování uživatelských rozhraní informačních systémů
 (Michaela Ďuranová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/o8jhp/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Automatizace regresního testování
 (Lucie Čecháková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49258 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Návrh a implementace automatizovaného procesu testování software
 (Lucie Koukolíčková)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136994 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Automatizace testování aplikací
 (Václav Juřena)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129728 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v průmyslu | Theses on a related topic

Porovnávání procesů testování softwaru ve vybraných metodikách
 (Vojtěch Čermák)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9596/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Testování jako služba
 (Linda Bordovská)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fqkjm/ | Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)