Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

aerobně-anaerobní pásmo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Stanovení anaerobního prahu z ventilačních parametrů různými metodami a jejich vzájemná korelace
 (Olga Hubáčková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hrtl6/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Stanovení anaerobního prahu z ventilačních parametrů různými metodami a jejich vzájemná korelace
 (Olga Hubáčková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hrtl6/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Zhodnocení vlivu programu kardiovaskulární rehabilitace na maximální aerobní a pracovní kapacitu a kvalitu života u pacientů po kardiochirurgickém zákroku
 (Pavlína Honková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4m77/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Pohybová léčba a kardiovaskulární rehabilitace
 (Alena Havelková)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut293/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Subjektivní hodnocení intenzity tělesné zátěže u obézních pacientů po akutní koronární příhodě v průběhu kardiovaskulární rehabilitace
 (Jana Slezáková)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgmzf/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Stanovení maximálního spioroergometrického výkonu u sportovců žen ve srovnání s pacientkami s kardiovaskulárním onemocněním
 (Petra Vlašímská)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ygd9r/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Výkon vazby a Výkon trestu odnětí svobody VV Praha - Pankrác
 (Andrea Strnadová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//cfume9// | 75-32-N / 06 Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vliv motivační řeči na pozdější výkon v testu u studentů závěrečných ročníků gymnázia
 (Zoe Brlicová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vlyy2/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv sexuální aktivity a abstinence na výkon v úpolových sportech
 (Petr Vajda)

2020, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lik6d/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)