Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

anaerobic threshold

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Stanovení anaerobního prahu z ventilačních parametrů různými metodami a jejich vzájemná korelace
 (Olga Hubáčková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hrtl6/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Vztah subjektivního vnímání intenzity zátěže a vybraných parametrů anaerobního prahu u pacientů s metabolickým syndromem v průběhu pohybové léčby
 (Zuzana Gregorová)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bq1om/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Srovnávací studie metod pro stanovení Anaerobního prahu
 (Peter KOŽÍŠEK)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4563 | Učitelství pro střední školy / | Theses on a related topic

Vplyv pravidelnej aeróbnej fyzickej aktivity na hodnoty krvného tlaku vrcholových a rekreačných športovcov
 (Daniela Botiková)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0p9t/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Analýza fyziologických ukazatelů běžců vytrvalců
 (Daniel Šimek)

2008, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x8fm4/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Stanovení maximálního spioroergometrického výkonu u sportovců žen ve srovnání s pacientkami s kardiovaskulárním onemocněním
 (Petra Vlašímská)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ygd9r/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic