Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

struktura majetku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Struktura majetku podnikatelských subjektů v závislosti na odvětví
 (Ondřej Vaško)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//yb2jl3// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Optimalizace struktury majetku a zdrojů financování
 (Milena Ďurišová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/icbhm/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Majetek podniku a jeho struktura – srovnání ve dvou vybraných společnostech
 (Natalia Homolková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//pvjs15// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

Majetek podniku a jeho struktura – srovnání ve dvou vybraných společnostech
 (Natalia Homolková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//t4uz5d// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

Dlouhodobý nehmotný majetek, jeho postavení ve struktuře aktiv účetní jednotky
 (Lenka Mitlehnerová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//gykfco// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu ČÚS a IFRS
 (Daniel Fábry)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lo1ql/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Majetek podniku a jeho struktura - porovnání dvou společností KOMEL CZ s.r.o. a ZAREL s.r.o.
 (Simona Mastná)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//wyb6pb// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

Majetek podniku, jeho struktura, ocenění a význam pro chod firmy (včetně analýzy v konkrétním podniku)
 (Jakub Schwarz)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//3d37n8// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic