Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Onomastika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Flurnamen im ehemaligen Gerichtsbezirk Niemes aus der historisch-geographischen Sicht
 (Eva Bayerová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/erdiu/ | Filologie / Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Vybrané kapitoly z onomastiky a dialektologie vesnice Gerník (rumunský Banát)
 (Helena Orálková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y7zur/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Mapy jako zdroj pro retrospektivní databázi toponym.
 (Jitka Žáčková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o4rzh/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic