Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

formal verification

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Verifikace MPI programů pomocí DIVINE
 (Marek Tomáštík)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bu4gt/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Modelování stateflow diagramů pro účely verifikace
 (Pavla Kratochvílová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r1zte/ | Informatika / Matematická informatika | Theses on a related topic

Formal Analysis of Stochastic Discrete Event Systems
 (Jan Krčál)

2011, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x990g/ | Informatika / | Theses on a related topic

Formal Verification of Component Interaction in Component-Based Systems
 (Nikola Beneš)

2009, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ur7d1/ | Informatika / | Theses on a related topic

Nástroj pro verifikaci workflow sítě
 (Lukáš Potenský)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73868 | Informační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Verification of probabilistic systems against quantified linear properties
 (Jana Tůmová)

2009, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jjupx/ | Informatika / | Theses on a related topic

API pro monitorování chování programů v kontextu nástroje DIVINE
 (Tadeáš Kučera)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ay7v9/ | Matematika / Matematika s informatikou | Theses on a related topic

Implementace podnikového modelu kompetencí
 (Kamila Riegerová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23642 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Model Checking Software
 (Petr Ročkai)

2015, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tpopu/ | Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie | Theses on a related topic

Příprava elektronického reálného modelu soustavy druhého řádu
 (Vladislav MYŠKA)

2010, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rhibnq// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)