Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Postman

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Porovnávání procesů testování softwaru ve vybraných metodikách
 (Vojtěch Čermák)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9596/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Testování a kvalita softwaru v metodikách vývoje softwaru
 (Vladan Vachalec)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40451 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Příprava výukových materiálů o automatickém testování software
 (Peter Dúcky)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tpbw1/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vývoj a testování stavebního softwaru Aspe
 (Marek Kozák)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//el2w9l// | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Theses on a related topic

Způsoby definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru
 (Michal Vodrážka)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45290 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Návrh a implementace automatizovaného procesu testování software
 (Lucie Koukolíčková)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136994 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Testování softwaru
 (Tomáš Burda)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9619 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Porovnání nástrojů SoapUI a Postman pro testování rozhraní REST API
 (Vojtěch Votlučka)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76611 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Porovnání nástrojů SoapUI a Postman pro testování rozhraní REST API
 (Vojtěch Votlučka)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76611 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic