Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pravna uprava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Právna úprava nájmu bytu
 (Martina Paučová)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hsr24/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právna úprava dane z príjmov právnických osôb
 (Ľubica Hrachovská)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kcn4r/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právna úprava dedenia
 (Martina Svinteková)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/y6980/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právna úprava miestnych daní
 (Kristína Oravcová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/xt1or/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právna úprava ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu
 (Ľudovít Kaduc)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/z1aks/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Právna úprava a fungovanie politických strán na európskej úrovni
 (Jozef Malík)

2015, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kcg5x/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právna úprava vlastníckeho práva v právnom poriadku SR
 (Juraj Černý)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/vdkb6/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právna úprava tuzemských a cudzích exekučných titulov
 (Barbara Bajteková)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/l6h7x/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov v štátnej službe
 (Miriam Lencsésová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/n9930/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Daň z príjmov vyberaná zrážkou a jej právna úprava
 (Jana Acsová)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/zf034/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)