Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

arbitration

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Aplikace výhrad k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v řízení před rozhodci
 (Martina Šindelková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dp00y/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo rozhodné v řízení před rozhodci
 (Barbora Marková)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jnnl7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rozhodné právo v řízení před mezinárodními rozhodci
 (Jan Havlíček)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gdn3u/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo rozhodné pro rozhodčí smlouvu v mezinárodním rozhodčím řízení
 (Michal Jekielek)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lpuy7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Osoba rozhodce z pohledu zákona o rozhodčím řízení
 (Jakub Šváb)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p464u/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rozhodčí řízení v mezinárodním právu s přihlédnutím k právní úpravě v Číně
 (Marie Popilková)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Právo pacienta vybrat si poskytovatele zdravotních služeb
 (Kamila Holoubková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ca7j7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Exclusion of Legal Counsels in the International Commercial Arbitration
 (Alexandra Živělová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpeqj/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Exclusion of Legal Counsels in the International Commercial Arbitration
 (Alexandra Živělová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpeqj/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Exclusion of Legal Counsels in the International Commercial Arbitration
 (Alexandra Živělová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpeqj/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)