Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

eu law

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Právní status migrantů přicházejících do EU podle práva mezinárodního a práva EU
 (Dana Levíčková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iunxb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zdravotnické služby z pohledu fungování vnitřního trhu v judikatuře Soudního dvora EU a právu EU
 (Isabela Vršková)

2012, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/artrv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vynucování práva EU vůči členským státům cestou pokut ukládaných Soudním dvorem EU
 (Lucie Kyselovská)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suvz6/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

EU Law: The Reason for a Change in International Arbitration?
 (Alexandra Hucovičová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0teo/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo EU o sociálním zajištění migrujících občanů EU
 (Andrea Slavíková)

2019, Diplomová práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//mj1r0s// | Ekonomika a management / Globální podnikání a právo | Theses on a related topic

Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU na společnou azylovou politiku EU - případová studie judicializace politiky
 (Aneta Zachová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0jdh/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Soulad pracovního práva ČR s právem EU
 (Ján Bača)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pl19y/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Obecné zásady práva EU jako pramen práva
 (Marcela Hradská)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fh38h/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Princip subsidiarity v právu EU jako determinant dělby pravomocí mezi EU a členské státy
 (Silvie BAJEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iq2iu0// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)