Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

verejny poradek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Veřejný pořádek v soukromém právu
 (Ivana Kmošťáková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mret8/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Veřejný pořádek, dobré mravy a klamavost jako absolutní důvody pro odmítnutí ochrany ochranných známek
 (Šárka Šilhánková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ooq27/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Veřejný pořádek jako důvod pro odepření uznání a výkonu soudního rozhodnutí a rozhodčího nálezu - srovnání
 (Martina Weissová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qv4gl/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Procesní normy a veřejný pořádek v mezinárodním rozhodčím řízení
 (Alena Hanáková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g6bxz/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Imperativní normy a veřejný pořádek v mezinárodním rozhodčím řízení
 (Iva Šimková)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nu6q3/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé | Theses on a related topic

Průmyslové vzory, dobré mravy a veřejný pořádek
 (Boris Cimra)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iwm13/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Veřejný pořádek v obcích a nástroje na jeho zajištění
 (Petr STIBOR)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9innkx// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Theses on a related topic

Veřejný pořádek a bezpečnost na místní úrovni
 (Ivana Beláňová)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117848 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Pojmy dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek v českém soukromém právu
 (Jaroslav Cacek)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y1d2q/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Analýza výdajů veřejných rozpočtů na bezpečnost a veřejný pořádek
 (Jana Bandasová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36413 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)