Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dovolání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Dovolání jako mimořádný opravný prostředek v obchodněprávních věcech
 (Michal Kotas)

2012, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/v4hw5/ | Hospodářská politika a správa / Finanční kontrola | Theses on a related topic

Dovolání jako mimořádný opravný prostředek v českém trestním procesu
 (Ondřej Hladký)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/np42q/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Řádné a mimořádné opravné prostředky ve správním řízení
 (Stanislava Švandová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/vea7c/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Řádné a mimořádné opravné prostředky v řízení o přestupcích
 (Dalibor Ptáček)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vtjdq/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Mimořádné opravné prostředky ve správním řízení
 (Petr Trnka)

2013, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/mlxtk/ | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Komunitární právo veřejných zakázek a jeho implementace do právního řádu ČR
 (Valentin Foltýn)

2006, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pjmbn/ | Teoretické právní vědy / Právo Evropských společenství | Theses on a related topic

Aplikace mezinárodního a komunitárního práva v ČR
 (Martina Neuročná)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wo81g/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)