Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

array-CGH

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Cytogenetika a molekulární cytogenetika akutních myeloidních leukémií (AML)
 (Zuzana STANÍČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6tjmse// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Molekulární genetika na úrovni jedné buňky a její význam při studiu vrozených a získaných genetických odchylek lidského genomu
 (Dominika Melničuková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lw9yj/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH)
 (Jan Smetana)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zv1z4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Význam a možnosti techniky array-CGH při detekci genetických abnormalit u nádorových onemocnění
 (Aneta Mikulášová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bbeh6/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vyšetření genetických abnormalit u pacientů s autismem pomocí metody array-CGH
 (Petra Macigová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zllp2/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza bialelických delecí u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí array CGH
 (Jan Fröhlich)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hmajl/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH)
 (Jan Smetana)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zv1z4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Prediktivní a prognostický význam zisku genu hTERC u karcinomu děložního hrdla stanovený pomocí techniky FISH
 (Nina Štrossová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jkque/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Charakterizácia vrodených a získaných chromozómových aberácií pomocou techník komparatívnej genómovej hybridizácie s vyšším rozlíšením (HR-CGH) a array-CGH
 (Vladimíra Vranová)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pp0mj/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)