Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ArrayCGM

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza patogenních genetických variant u dětí s mentálními retardacemi pomocí metod komparativní genomové hybridizace na mikročipech (array-CGH) a sekvenování "nové generace" (NGS)
 (Markéta Wayhelová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uq16s/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Theses on a related topic

Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH)
 (Jan Smetana)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zv1z4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Celogenomová analýza buněk trofektodermu pomocí techniky array komparativní genomové hybridizace
 (Iva Slámová)

2014, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wt3il/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Molekulárně-cytogenetická charakterizace multiformního glioblastomu pomocí techniky array CGH
 (Ivona Perutková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yupop/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Význam a možnosti techniky array-CGH při detekci genetických abnormalit u nádorových onemocnění
 (Aneta Mikulášová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bbeh6/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Charakterizácia vrodených a získaných chromozómových aberácií pomocou techník komparatívnej genómovej hybridizácie s vyšším rozlíšením (HR-CGH) a array-CGH
 (Vladimíra Vranová)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pp0mj/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Zavedení a použití metody genomické microarray (array CGH) u hematologických malignit
 (Helena Urbánková)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//vafk1y/102325-743728943.pdf/ | Lékařská genetika (čtyřleté) / | Theses on a related topic