Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Multiformní, glioblastom, (GBM)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)
Genetické změny asociované s Crohnovou chorobou; mutační analýza genu NOD2/CARD15
 (Petra Nosková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b3tb8/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Identifikace a charakterizace bakterií pomocí PCR s následnou analýzou tání
 (Lucie NAVRÁTILOVÁ)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jaukru// | Lékařská mikrobiologie / | Theses on a related topic

Polymorfismus HSD3B1 s ohledem na rezistenci k androgen deprivační terapii karcinomu prostaty
 (Nikola MAŠOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ykkc0a// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Molekulárně genetická analýza variant v genu LDLR u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
 (Kamila GROCHALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nhr8ve// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Detekce onkogenních mutací u karcinomu děložního hrdla pomocí metody “High Resolution Melting” (HRM)
 (Klára Rozehnalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3yan/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Posouzení citlivosti, specifity a přesnosti identifikace nefermentujících Gram-negativních tyčinek pomocí PCR-HRMA
 (Lucie NAVRÁTILOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//34lppv// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Molekulárně-cytogenetická charakterizace multiformního glioblastomu pomocí techniky array CGH
 (Ivona Perutková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yupop/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Celogenomová analýza buněk trofektodermu pomocí techniky array komparativní genomové hybridizace
 (Iva Slámová)

2014, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wt3il/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Celogenomová amplifikace a komparativní genomová hybridizace na čipech jako nástroj pro analýzu materiálů s nízkou koncentrací DNA
 (Hana Zůnová)

2015, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//c07i12// | Klinická bioanalytika / | Theses on a related topic

Studium aneuploidií u embryí prasat metodou komparativní genomové hybridizace
 (Miroslav Horňák)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qkcjz/ | Biologie (čtyřleté) / Genetika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)