Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

chromosomal aberrations

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Charakterizácia vrodených a získaných chromozómových aberácií pomocou techník komparatívnej genómovej hybridizácie s vyšším rozlíšením (HR-CGH) a array-CGH
 (Vladimíra Vranová)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pp0mj/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Frekvence a charakteristika chromozomových aberací vyskytujících se v mozaice u lidských IVF embryí
 (Mária Balcová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hx61r/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Strukturní chromosomové aberace postihující chromosom 18
 (Hana Poláčková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nc8ik/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Původ a následky chromozomálních aberací v samičích zárodečných buňkách savců
 (Pavla Bednářová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vwcyn/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Chromozomální změny u maligního melanomu cévnatky
 (Michaela Kosová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3nwf/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Vyšetření chromosomálních aberací u melanomu cévnatky
 (Michaela Kosová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/umw0s/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Theses on a related topic

Možnosti preimplantačního vyšetření strukturních chromozomových aberací
 (Lucie Drápelová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u3t7n/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Cytogenetická a molekulárně-cytogenetická analýza chromosomových aberací u dětských pacientů s diagnózou non-Hodgkinův lymfom
 (Veronika Némethová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wkvhh/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vyšetření chromosomových aberací u potracených plodů metodou QF-PCR
 (Nela Lipová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3c4e/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)