Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

comparative genomic hybridization (cgh)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Charakterizácia vrodených a získaných chromozómových aberácií pomocou techník komparatívnej genómovej hybridizácie s vyšším rozlíšením (HR-CGH) a array-CGH
 (Vladimíra Vranová)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pp0mj/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH)
 (Jan Smetana)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zv1z4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Molekulárně-cytogenetická charakterizace multiformního glioblastomu pomocí techniky array CGH
 (Ivona Perutková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yupop/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza genových interakcí na základě mikročipů a CGH čipů a jejich využití jako prediktorů u pacientů s mnohočetným myelomem
 (Lucie Brožová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rj3f0/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Význam a možnosti techniky array-CGH při detekci genetických abnormalit u nádorových onemocnění
 (Aneta Mikulášová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bbeh6/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Využití metody HR-CGH pro molekulárně cytogenetickou charakterizaci nádorů mozku
 (Eva Nečesalová)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujhk6/ | Všeobecné lékařství / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Zavedení a použití metody genomické microarray (array CGH) u hematologických malignit
 (Helena Urbánková)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//vafk1y// | Lékařská genetika (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Studium aneuploidií u embryí prasat metodou komparativní genomové hybridizace
 (Miroslav Horňák)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qkcjz/ | Biologie (čtyřleté) / Genetika | Theses on a related topic

Prognostický význam chromozomových abnormalit u neuroblastomu stanovený metodami komparativní genomové hybridizace
 (Lenka Štefančíková)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tczq5/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic