Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Degradace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Atmosférická koroze historických betonových staveb
 (Kateřina Valíková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhgz6/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

Koroze oceli a možnosti zvyšování její životnosti
 (Ivana Valová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89553 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Theses on a related topic

Predikce rychlosti atmosférické koroze a korozní agresivity pomocí neuronových sítí
 (Jan Šidla)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81853 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Theses on a related topic

Diagnostika atmosférické koroze betonových konstrukcí dopravních staveb
 (Jiří Mareš)

2009, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rfmxib// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky | Theses on a related topic

Koroze olova v prostředí kyseliny octové v kombinaci s běžným atmosférickým znečištěním
 (Filip Sihlovec)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//3cw6tf// | Aplikovaná chemie a materiály / | Theses on a related topic

Studium vlivu předúpravy kovového substrátu na protikorozní ochranu nátěrových systémů obsahující nanoelementy
 (Kateřina Suchánková)

2013, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101239 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Nejnovější trendy v technologii válcování pásu za studena
 (Lenka Kunčická)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82051 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Theses on a related topic

Stochastické modely se spojitým časem a jejich aplikace (příspěvek k teorii degradace)
 (David Vališ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2jbv/ | Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování | Theses on a related topic

Biologická degradace organických barviv
 (Martin Struk)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2yrs/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic