Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

audit

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Rozvoj cestovního ruchu v méně vyspělých regionech. Komparace problematiky v Bulharsku a České republice
 (Marija Kmošková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tjcpy/ | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Lobbing v legislativním procesu v institucích Evropské unie a v institucích České republiky
 (Nela Mauricová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//qokzo6// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Vzdělávání v Mateřské škole speciální v Trutnově
 (Šárka Folcová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yofzr/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Nástroje sociální politiky v oblasti podpory aktivního otcovství v ČR v roce 2015
 (Jáchym Novotný)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51218 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje v ČR a jeho využití v praxi v oblasti vývoje softwaru
 (Přemysl Hrubý)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27534 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Analýza finančního poradenství v ČR a jeho regulace v letech 2007-2014
 (Bedřich Pešek)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71434 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Možnosti vzdělávání dítěte s tělesným postižením v rámci předškolního vzdělávání v Soběslavi
 (Radka VILÍMKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hp5wnj// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Změny při hospodaření s odpadními vodami v nízkopodlažní zástavbě nebo v rodinné zástavbě
 (Lucie KRŠŇÁKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//grad6m// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Vliv legislativního rámce na stravování v základních školách v Uherském Hradišti
 (Magdaléna Valdová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//61ty9k// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Účetní audit podniku a audit finanční situace
 (Lucie Kempná)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7hodqr// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)