Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

audit

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Účetní uzávěrka a závěrka, interní a externí audit v podnikatelském subjektu
 (Lukáš Auerswald)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//4xzp0r// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Kvalifikace, práva a povinnosti externího auditora ve srovnání s interním auditorem
 (Kristýna Brožová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kmcdp/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Mezinárodní auditorské standardy, jejich aplikace a role v Ruské federaci
 (Olga Deshchitsa)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76759 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky
 (Lucie Podráská)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/zjlqn/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Spolupráce externího a interního auditu a její přínosy
 (Van Anh Cao)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70565 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Kvalifikace, práva a povinnosti externího auditora ve srovnání s interním auditorem
 (Jaroslav Valenta)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/s89ix/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Provedení auditu pohledávek a závazků ve vybrané společnosti
 (Hana Jenknerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d65mh3// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Věrný a poctivý obraz účetnictví - role interního a externího auditu
 (Kateřina HORÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//k35gva// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Komparace Mezinárodních účetních standardů s Českými účetními standardy ve vybraných oblastech
 (Jitka BRABENCOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dim9r9// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Srovnání IAS/IFRS s českými účetními standardy a předpisy v oblasti dlouhodobého hmotného majetku
 (Tereza Mekisková)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85945 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)