Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Australská angličtina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Zvuková charakteristika australské angličtiny. Komparativní analýza
 (Lucie NOVÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d6kujg// | Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Zvukový systém angličtiny a češtiny: segmentální a suprasegmentální elementy s ohledem na české mluvčí
 (Věra Hromádková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oi2to/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Analýza zvukové roviny mluvního projevu moderátorů hlavního TV zpravodajství
 (Michaela KOPEČKOVÁ)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cpyn7z// | Filologie / Český jazyk | Theses on a related topic

Zvuková charakteristika australské angličtiny. Komparativní analýza
 (Lucie NOVÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d6kujg// | Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Zvukový systém angličtiny a češtiny: segmentální a suprasegmentální elementy s ohledem na české mluvčí
 (Věra Hromádková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oi2to/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Analýza zvukové roviny mluvního projevu moderátorů hlavního TV zpravodajství
 (Michaela KOPEČKOVÁ)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cpyn7z// | Filologie / Český jazyk | Theses on a related topic

Zvuková charakteristika australské angličtiny. Komparativní analýza
 (Lucie NOVÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d6kujg// | Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Phonaesthetic Perceptions of Native and Non-Native Accents of English Made by Musicians and Non-Musicians
 (Jakub Jirásek)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czvqg/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Brexit opinions reflected in accents
 (Eva Kasalová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krfu2/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Vietnamská Angličtina. Lingvistická analýza mluvené angličtiny vietnamských mluvčích se zaměřením na fonologii.
 (Khánh Huyen PHAMOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//pzh4zm// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)