Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

3d tisk

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)
Software asset management in a Large (Academic) Organization
 (Martin Jakubička)

2011, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxhz3/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Evropská unie a zavedení měny EUR v EU a v ČR - související měnová rizika a jejich řízení
 (Antonín Hájek)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Probační a mediační služba management a financování projektů OP LZZ
 (Daniel Kapinus)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Komunikační audit firmy ČEVAK a.s. a návrh optimalizace interní a externí komunikace
 (Miluše Kalačová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//oxw8ul// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Institut Veřejného ochránce práv a komparace tohoto institutu v ČR a SR
 (Peter Kulla)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/c7f6k/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Pozitiva a negativa sdíleného řízení - závaznost metodických pokynů a metodických příruček Evropské komise
 (Pavla Matějková)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kdavk/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Historie a vývoj složek IZS a jejich úloha v krizovém řízení
 (Tomáš Pěnčík)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ggdsq/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Návrh projektového postupu transferu technologie v podniku
 (Martina Drapová)

2021, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/9zshex/ | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Informační technologie a právní rámec jejich využívání
 (Jiří Langer)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/riko3/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Duševní vlastnictví - případ informačních technologií
 (Martin Ždímal)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2605 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)