Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Informační technologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Využití moderních technologií v marketingové komunikaci B2C
 (Klára Hausdorfová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13993/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Konverze výroby chlóru z amalgamové na membránovou technologii
 (Marcela CHEJNOVSKÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4ikmt8// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Využití moderních technologií a obchodních přístupů v českém bankovnictví
 (Daniel Ripel)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ss181/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Využití moderních technologií pro generování příjmů nestátních neziskových organizací
 (Radovan Maléř)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ft0jr/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Využití moderních technologií ve speciální pedagogice
 (Ivana Ševčíková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wv3j5/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Význam a využití moderních didaktických technologií v praktickém vyučování
 (Zdeněk Pelzer)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vw38k/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Využití moderních herních technologií v pohybových aktivitách se zaměřením na taneční podložku
 (Jana Chládková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lces5/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Postoje učitelů ekonomických předmětů na střední škole k přípravě na výuku s důrazem na využití informační techniky
 (Dana Kavková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aam4v/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Profesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na středním odborném učilišti a jejich uplatnění na trhu práce
 (Marie Tomsová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b4z91/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)