Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Školní klub

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Školní vzdělávací program jako klíčový dokument zájmového vzdělávání ve školní družině
 (Dana KREJČÍŘOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0t4q4t// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti podpory žáka 1.stupně ZŠ se zrakovou vadou pocházejícho ze sociálně znevýhodněného prostředí pedagogem - v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině
 (Blanka Soukupová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//k0iygt// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Školní družiny a školní vzdělávací programy
 (Alena ŠŤASTNÁ)

2019, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bpln09// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Zájmové vzdělávání a sociální služba ve školní družině
 (Gabriela Macková)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//35gla3// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Význam výchovy a zájmového vzdělávání ve volném čase u dětí mladšího školního věku.
 (Sabina Svobodova)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqnqs/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Možnosti zkvalitnění zájmového vzdělávání ve školní družině
 (Jitka PEŠKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dziqu0// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic

Školní klub jako oddělení školní družiny
 (Tomáš PAVELEK)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k0utn9// | Vychovatelství / | Theses on a related topic