Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hmotová spektrometrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Stanovení antigenu a toxinu Clostridium difficile dvěma různými analytickými metodami
 (Renata Šloufová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f8mwj/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Infekce vyvolané toxiny bakterie Clostridium difficile
 (Ivana OLIVKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xmnd4t// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Možnosti diagnostiky Clostridium difficile a jeho toxinu v Nemocnici Písek, a.s.
 (Jana HRDLIČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rkbyc7// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Diagnostika Clostridium difficile a jeho výskyt ve FN Brno
 (Sylva Brabencová)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/buae7/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Diagnostika Clostridium difficile jako nozokomiální nákazy v Nemocnici České Budějovice a.s. pomocí molekulárně-biologických metod
 (Denisa ŠTĚRBOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//aieeci// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Toxiny bakterií rodu Clostridium
 (Věra KAŠPÁRKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k7qxph// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Analýza bakteriálních toxinů pomocí SRM
 (Veronika Hrůzová)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bhtosi/HruzovaV_Analyza_bakterialnich_JD_2015.pdf/ | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Analýza bakteriálních toxinů pomocí SRM
 (Veronika Hrůzová)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bhtosi// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic