Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bakterie, produkující, toxiny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Možnosti aplikace hmotnostní spektrometrie pro detekci bakteriálních toxinů
 (Tereza Vavrdová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jd4dg/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Možnosti aplikace hmotnostní spektrometrie pro detekci bakteriálních toxinů
 (Tereza Vavrdová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jd4dg/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Detekce a charakterizace ostrova patogenity s geny edinB a etd u vybraných kmenů Staphylococcus aureus
 (Daniela Kristeková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/un90d/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Elektrochemická detekce mykotoxinů
 (Markéta Koubová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ri39vk// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Proteomická charakterizace vybraných kmenů bakterií produkujících Shiga toxiny
 (Pavla Kolářová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12956 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Možnosti aplikace hmotnostní spektrometrie pro detekci bakteriálních toxinů
 (Tereza Vavrdová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jd4dg/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Anoxygenní fotosyntéza u fotolitotrofních sirných bakterií
 (Veronika Bosáková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ymj2l/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Odstranění toxických kovů z kalů ČOV z chemického průmyslu pomocí bakterií
 (Miroslav Pirkl)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119953 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Critical success factors (CSFs) to combat the use of sexual violence as a weapon of war: The Democratic Republic of Congo armed conflict case study
 (Nkosingiphile Emmanuel Mkhize)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k33ei/ | Politologie / European Politics (angl.) | Theses on a related topic