Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Beckova škála deprese

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Psychometrická studie Beckovy škály deprese
 (Petr Pánek)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xzx97/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Výskyt deprese u seniorů žijících ve vlastním prostředí a u seniorů žijících v sociálních institucích
 (Lenka Šenkýřová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h3nsj/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Dílčí validizační studie zkrácené verze Bostonského testu pojmenování
 (Monika Pupíková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xy6hk/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Psychometrické charakteristiky české adaptace ECR-RS, posouzení vztahu globální a specifické citové vazby
 (Aneta Cvrčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1k04/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Psychometrická studie Beckovy škály deprese
 (Petr Pánek)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xzx97/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Psychometrické charakteristiky české verze Škály hodnocení struktury humoru
 (Kristýna STAŇKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1wclw7// | Psychologie / | Theses on a related topic

Psychometrické charakteristiky Revidované verze Iowské stupnice bolesti u seniorů
 (Sára Ryklová)

2020, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rayixv// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Psychometrické charakteristiky dotazníku PhoPhiKat-45 pro zjišťování gelotofobie, gelotofilie a katagelasticismu
 (Lucie Dokládalová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eah2l/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Psychometrická studie Beckovy škály deprese
 (Petr Pánek)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xzx97/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)