Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

deprese

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Prospektivní studie: Vliv BMI, komorbidity a podávání antibiotik na hojení laparotomických ran u žen
 (Ivana CIMLOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a2zk4y// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Testování „scar hypothesis“ u pacientů s diagnózou depresivní porucha nálady
 (Tereza Bartošová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tnw4k/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Kvantitativní psycholingvistická analýza textů produkovaných v kontextu anxiety a deprese
 (Justýna Franková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q27q5/ | Psychologie / | Theses on a related topic