Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Konfiskace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
KONFISKACE A VYVLASTNĚNÍ Příspěvek k době prvorepublikové a k pozemkové reformě
 (Ondřej Horák)

2006, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q7x4w/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zavádění nár. správ a konfiskace prům. majetku na okrese Broumov (1945 - 1948)
 (Štěpánka Lněničková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB1090 | Historické vědy / Archivnictví - historie | Theses on a related topic

Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci
 (Petr Štěpánek)

2014, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/t9mf1o/ | Podnikání a management v průmyslu / | Theses on a related topic

Důsledky nahrazení zákona o kolektivním investování zákonem o investičních společnostech a investičních fondech
 (Andrea Kocmanová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wl7gl/ | Finance a účetnictví / Finance a právo | Theses on a related topic

Varhany v děkanství vranovském (historie, popis, dispozice, současný stav a finanční zabezpečení péče o varhanní fond).
 (Karel Jung)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b2oeg/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Interpretace, popis a péče o fotografický fond státního hradu Grabštejn
 (Barbara Gajewská)

2016, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9899 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Restaurování fotografie | Theses on a related topic

Učebnice dějepisu a občanské nauky v období první republiky (1918-1938) Srovnání českého a německého školství
 (Dana ŠMAJSTRLOVÁ)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jnhyh5// | Historické vědy / České dějiny | Theses on a related topic

Právní povaha Benešových dekretů
 (Anna ŠTIBOROVÁ)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z1o4vl// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dekrety prezidenta republiky týkající se postavení německé menšiny
 (Radek Šiner)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqed8/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)