Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

obhájce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Sociálně právní zabezpečení osob nezpůsobilých k právním úkonům
 (Klaudie DINELLI)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//maye9q// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

Opatrovnictví a způsobilost k právním úkonům z pohledu uživatelů sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
 (Barbora ELIÁŠOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ehr4tk// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí
 (Eva HLAVÁČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ibp8ch// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 (Jan Hrbáč)

2016, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozeny/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu v trestním řízení
 (Jana Svobodová)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clxsx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu v trestním řízení
 (Filip Havrda)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i93n2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu a jeho realizace v trestním řízení
 (Vendula Horáková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ek8yb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu v trestním řízení
 (Martin Bízik)

2014, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/u2o0r/ | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Realizace práva na obhajobu v přípravném řízení
 (Lenka Machalová)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lvloe/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Právo na obhajobu v českém trestním řízení
 (Tomáš Burka)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aiewp/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)