Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Gama-glutamyltransferasa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Nákladová efektivita léčby pacientů s akutním infarktem myokardu komplikovaného fibrilací komor během primární perkutánní koronární intervence
 (Hana Afxentiou)

2021, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//l2j9c4// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Infarkt myokardu a perkutánní koronární intervence z pohledu sestry ve 21. století
 (Danuše KOZÁKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//st2w1n// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Benefity radiálního přístupu u perkutánní koronární intervence
 (Eva KUKUCZKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rwc0op// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic

Prospektivní analýza OCT změn arteria radialis po perkutánní koronární intervenci radiálním přístupem
 (Tereza Nováková)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/okg4d/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

Lokální komplikace po perkutánní koronární intervenci při akutním infarktu myokardu
 (Jitka Krafková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lf0ea/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Hladiny metaloproteináz -2 a -9 u pacientů po perkutánní koronární intervenci
 (Lenka Ryšavá)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bp89ww// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Theses on a related topic

Hladiny homocysteinu u pacientů po perkutánní koronární intervenci
 (Lenka Slivková)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d2f117// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Theses on a related topic

Akutní srdeční selhání a prognóza pacientů po akutním infarktu myokardu s elevacemi ST léčených primární perkutánní koronární intervencí
 (Jiří Pařenica)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j7sjd/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

Gama-glutamyltransferasa jako biomarker onemocnění koronárních arterií
 (Ondřej Šimko)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1q8850// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)