Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

catalogues

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Study Programme Catalogues - Translation of Terminology
 (Michaela Sochorová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ns679/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Study Program Catalogues - Translation of Terminology
 (Václav Stix)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d6fyt/ | Humanitní studia / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Knihovní katalogy Marie Thecly hraběnky Coudenhove-Honrichsové na zámku v Kunštátě (Edice knihovních katalogů B a H)
 (Lenka Zvařičová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oljjd/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Online katalogy knihoven se zaměřením na katalogy v systémech Aleph a Clavius
 (Eliška DOLÍVKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//73rnj2// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Použitelnost knihovních katalogů nové generace používaných v českých knihovnách
 (Josef Moravec)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hddxn/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Historická zemětřesení ve střední Evropě na základě katalogů SHEEC a EMEC
 (David Hibler)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnqvb/ | Geologie / | Theses on a related topic

Redukované texty v katalozích ČR
 (Martina Macháčková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4ju1/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Kroměřížská knihovna olomouckých biskupů ve světle raně novověkých rukopisných katalogů
 (Simona Dopitová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uqda6/ | Informační studia a knihovnictví / Vědecké informace a knihovnictví | Theses on a related topic

Způsoby vyhledávání v katalozích OPAC: současné problémy a trendy se zaměřením na situaci v ČR
 (Kateřina Ševčíková)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oswps/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Mobilné katalógy
 (Martin Jantošovič)

2008, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nzwds/ | Informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)