Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

early modern period

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sociálná komunikácia ako súčasť meniacej sa spoločnosti raného novoveku. Šimon Lomnický z Budče a mravnevýchovná próza 16. a 17. storočia
 (Šimon Kadlic)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cujqb/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Město Kroměříž v raném novověku - projektová výuka
 (Marek Todorov)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yyqbu/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic

Ves Soběchleby v raném novověku
 (Lenka Mlčáková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gfmtb/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy | Theses on a related topic

Kounicové a sňatková politika v raném novověku
 (Jana Pilátová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hf0og/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic

Ozvuky anglického divadla a dramatu v raně novověké epoše na evropském kontinentu: anglické cestující společnosti
 (Markéta Polochová)

2014, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwe0u/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Měšťané a výtvarné umění ve vrchnostenských městech na počátku raného novověku. Případ Telče a Slavonic v 16. století
 (Zdeňka Míchalová)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/my7fo/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny umění | Theses on a related topic

Raně novohornoněmecké letáky v Království českém - Lingvistická analýza dvou raně novohornoněmeckých textů z doby zimního krále Fridricha Falckého
 (Marie Peerová)

2018, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bdquik// | Učitelství pro základní školy / dějepis - německý jazyk | Theses on a related topic

Memoriální a sepulkrální kultura šlechty na Boskovicku v období raného novověku
 (Andrea Ježková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pn1dn/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic