Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rukopisny katalog

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Knihovní katalogy Marie Thecly hraběnky Coudenhove-Honrichsové na zámku v Kunštátě (Edice knihovních katalogů B a H)
 (Lenka Zvařičová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oljjd/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Kroměřížská knihovna olomouckých biskupů ve světle raně novověkých rukopisných katalogů
 (Simona Dopitová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uqda6/ | Informační studia a knihovnictví / Vědecké informace a knihovnictví | Theses on a related topic

Katalog starých tisků Muzea Boskovicka
 (Zdeňka Kalová)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/twu3q/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Stredoveké rukopisné zlomky v Slovenskej národnej knižnici. Fond: tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach.
 (Eduard Lazorík)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x5tcl/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic