Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Alkohol

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor)
 (Michal Káda)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gnkro/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor)
 (Tomáš Chalupa)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wjddn/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor)
 (Robert Pokorný)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p9spc/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor)
 (Filip Uhrák)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p1ie5/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Žena a trestný čin v 2. polovině 19. století v habsburské monarchii (Trestné činy projednávané před Krajským soudem v Olomouci a okresními soudy v jeho obvodu)
 (Lucie Bendová Bednářová)

2013, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nw9nr/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Dějiny státu a práva | Theses on a related topic

Podmínka jako vedlejší ustanovení v závěti v právu římském a moderním
 (Matouš PROCHÁZKA)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mqvsa8// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vliv římského práva v oblasti věcných práv v chystané kodifikaci občanského práva
 (Lenka Malárová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1dlh/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Problematika preemptivního a preventivního útoku v mezinárodním právu
 (Tomáš Kočař)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wjn9p/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postoje dětí a mladistvých k alkoholu a alkoholismu ke konzumaci alkoholických nápojů
 (Lucie Kopřivová)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ux1o2r// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Nadužívání alkoholu, alkoholismus a kriminalita. Psychologické, sociální a právní problémy.
 (Jana Poláčková)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/inoak/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)