Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cestovní ruch

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Venkovská turistika v oblasti Česká Kanada
 (Anna Havlíčková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//h3rrjr// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Turismus v českch vesnicích vesnicích rumunského Banátu
 (Martina HAVLÍČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h76cdw// | Zemědělství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Střet kultur a jeho mezinárodně politické souvislosti a důsledky: Případová studie Afrika
 (Hana Borová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50102 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politika a diplomacie | Theses on a related topic

Turismus ve venkovském prostoru - příklad obce Havlíčkova Borová
 (Lucie SEDLÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z0r03i// | Zemědělské inženýrství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Vliv osobnosti K. H. Borovského na cestovní ruch Havlíčkobrodska
 (Kateřina Dubská)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36092 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Komparace předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu ve vybraných mikroregionech
 (Tomáš Skokan)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50228 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Předpoklady rozvoje CR ve zvolené oblasti Havlíčkobrodsko
 (Aneta ČERNÁ)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b79ysy// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Projekt rozvoje cestovního ruchu na Havlíčkobrodsku
 (Aneta ČERNÁ)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6ucyd0// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Marketing survey of public opinion on the use of countryside in the Vysocina Region
 (Lukáš Hovorka)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//iypobl// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Vysočina Arena jako příležitost k rozvoji cestovního ruchu v Kraji Vysočina
 (Pavlína Wiedermannová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12188/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)