Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dřevostavba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Tepelně technické posouzení a technologický postup prací jednoplášťové nevětrané ploché střechy
 (Vít Menšík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110280 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

Vliv tloušťky tepelné izolace spodní stavby panelových bytových domů na tepelné a vlhkostní vlastnosti dílčích obvodových konstrukcí
 (Barbora Strnadlová)

2017, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133124 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Theses on a related topic

Technologie variantního provedení obvodového pláště železobetonového skeletu včetně vyhodnocení zadaných kriterií (časové, finanční, tepelně technické)
 (Jaroslav Foukal)

2012, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95961 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Theses on a related topic

Vyhodnocení tepelně technických a energetických vlastností bytového objektu před a po zateplení včetně cen a nákladů.
 (Daniel Siuda)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110272 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

Návrh dřevostavby jako nástavba rodinného domu a posouzení variant.
 (Michal Novák)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vw47sy// | Stavby na bázi dřeva / | Theses on a related topic

Vytápění rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů energie - tepelné čerpadlo
 (Jan Čuma)

2017, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118481 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Revitalizace panelového domu, technologický postup provádění tepelné izolace ploché střechy
 (Michal Široký)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106594 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Theses on a related topic

Technické řešení a hodnocení budovy Fakulty strojní v Plzni v soustavě PSO 81
 (Jan JABLONČÍK)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2bxu63// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

Návrh a posouzení konstrukce dřevostavby rodinného domu
 (Radka Skřivánková)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ovpcys// | Stavby na bázi dřeva / | Theses on a related topic

Vyhodnocení tepelně technických a energetických vlastností věžového domu VOS před a po provedení zateplení, vč. cen a nákladů
 (Lucie Kozlíková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88864 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)