Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sociálně, znevýhodnění, žáci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Sociálně znevýhodnění žáci na základních školách Moravskoslezského kraje
 (Vendula Štefková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f9kfkc// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Základní školy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a na romské žáky
 (Rostislav Maršálek)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l3jcg/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Metodické listy pro podporu začlenění sociálně znevýhodněných žáků. Estetická výchova v komunitním centru při základní škole
 (Kamila Bíziková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0zmn/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Domácí doučování perspektivou doučujícími studenty a sociálně znevýhodněnými doučovanými romskými žáky
 (Denisa Kuřinová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mujwl/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy Pedagogické asistentství chemie pro základní školy | Theses on a related topic

Sociálně patologické jevy ve školství se zaměřením na záškoláctví u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
 (Pavlína Tuháčková)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//lobm9h// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Vyučovací metody ve výuce fyziky na ZŠ při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
 (Michaela Šutová)

2014, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hpztw/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství fyziky pro základní školy | Theses on a related topic

Role a vliv mentora na školách se sociálně znevýhodněnými žáky
 (Leona Bikárová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z1hpv/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Situace sociálně znevýhodněných žáků v oblasti Brno-střed a Brno-sever
 (Michal Simandl)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/erk6r/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Preventivní projekt dopravní výchovy pro žáky prvního stupně základních škol
 (Lubomír Daněk)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3bu9/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Projekt minimalizace šikany na základní škole
 (Michaela Pospíšilová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hsqm7/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)