Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezpečná jízda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Provozní parametry dlouhých jízdních souprav
 (Jiří Pacák)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88264 | Strojírenství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Rozbor parametrů bezpečné jízdy a dojezdové časy požární techniky v Moravskoslezském kraji
 (Jakub Vaculík)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135980 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Ověření parametrů spojky osobního automobilu
 (Michal Múčka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136950 | Strojírenství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Analýza jízdních charakteristik vozidel a vlivu jednotlivých parametrů
 (Tomáš Chochola)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142165 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Rozbor parametrů bezpečné jízdy a dojezdové časy požární techniky ve Zlínském kraji
 (Izabela Šudrychová)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128228 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Charakteristika hasebního obvodu, způsobu jízdy a bezpečné jízdní limity požární techniky u jednotek HZS ČR v Královehradeckém kraji
 (Lukáš Pelc)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140310 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Studie bezpečné jízdy zásahového požárního automobilu
 (Ivo Dvořák)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118526 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Specifikace faktorů charakterizujících bezpečnou jízdu prvovýjezdových vozidel k zásahu
 (Jakub Vaculík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118743 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Rozbor parametrů bezpečné jízdy a dojezdové časy požární techniky v Moravskoslezském kraji
 (Jakub Vaculík)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135980 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic